BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR FMS

 

Biblioteka Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se u Centru za kulturu grada Tivta. Ona raspolaže inicijalnim fondom knjiga koje su neophodne za nesmetan rad i usavršavanje studenata prilikom učenja. Unutar Biblioteka nalazi se čitaonica u kojoj studenti Fakulteta mogu nesmetano da uče i priremaju se za predstojeće kolokvijume i ispite.

 

Za studente Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu u pripremi su elektronske verzije skripti i predavanja kako bi se u što većoj mjeri olakšalo savladavanje nastavnog gradiva.

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR FMS

 

Računarski centar Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Tivtu nalazi se na prvom spratu Fakulteta unutar zgrade stare Opštine Tivat pored Studentske službe FMS i Sekretara FMS.

 

Unutar računarskog centra FMS - a obavljaju se vježbe i predavanja iz računarskih predmeta.

Računarski centar posjeduje 30 savremenih laptop i desktop računara koji su svi umreženi i povezani na brzi Internet, kao i svu prateću tehničku opremu kako bi se naučno - nastavni proces nesmetano odvijao.

 

 

U periodima između predavanja i vježbi Računarski centar FMS je dostupan svim studentima Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u Titvu za samostalan rad i učenje.