F M S

 

I GODINA

 

II GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U CARINSKOM AGENCIJSKOM

I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU

I ANIMACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

SPECIJALISTIČKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

NAUTIČKI TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ STUDENTSKE SLUŽBE FMS ZA SVA PITANJA I INFORMACIJE:

+382 (0) 69 288 045

+ 382 (0) 32 671 786


STUDENTSKA SLUŽBA RADI SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD: 9.00h - 14.00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS - A DA PRIMJER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE MOGU PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVE

ZA POHAĐANJE

NOVOG CIKLUSA I FAZE ŠKOLOVANJA ZA ZVANJE "KNJIGOVOĐA"

INFO: +382 69 044 461

FMS TIVAT

                                                  

 

EPSILON PROGRAM

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE

OVDJE.

 

 

 

NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

25.10.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI FMS DA U ŠTO KRAĆEM ROKU POŠALJU E - MAIL SA SVOJE (LIČNE) E-MAIL ADRESE NA: podrskafms@gmail.com  ZBOG PROVJERE ISPRAVNOSTI ISTE. U E-MAILU JE POTREBNO NAPISATI IME I PREZIME, BROJ INDEXA I GODINU STUDIJA.

U SLUČAJU DA STUDENT NE POSJEDUJE E-MAIL NALOG MOŽE DA GA KREIRA NA SLEDEĆOJ ADRESI PRATEĆI UPUTSTVO.

 

25.10.2014.

Spisak studenata III godine, studijskog programa: Menadžment u carinskom,špediterskom i agencijskom poslovanju koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na I kolokvijum iz predmeta Lučki menadžment možete preuzeti ovdje.

 

25.10.2014.

Spisak studenata III godine, studijskog programa: Menadžment i bezbjednost marina i jahti koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na I kolokvijum iz predmeta Ekologija i održavanje jahti možete preuzeti ovdje.

 

25.10.2014.

Spisak studenata druge godine koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na I kolokvijum iz predmeta Ekološki menadžment možete preuzeti ovdje.

 

24.10.2014.

Spisak studenata prve godine koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik I možete preuzeti ovdje.

 

15.10.2014.

Obavještavaju se svi studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu da neće biti u mogućnosti da polažu kolokvijume.

 

09.10.2014.

Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorski fakultet iz Bara aktivno učestvovali na međunarodnim konferencijama (FQ 2014  - Kragujevac, SQM 204 - Tivat). Detaljnije možete pogledati ovdje.

 

08.10.2014.

Obavještavaju se studenti III godine, studijski program: Menadžment u carinskom,špediterskom i agencijskom poslovanju, da je prisustvo na predavanjima iz predmeta Poznavanje robe kod Doc.dr Zorana Vukčevića uslov za izlazak na I kolokvijum.

 

04.10.2014.

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za I godinu osnovnih akademskih studija možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za II godinu osnovnih akademskih studija možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment i bezbjednost marina i jahti možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i animaciji možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za postdiplomske specijalističke akademske studije, studijski program Nautički turizam i upravljanje marinama možete preuzeti ovdje.

 

 

13.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESOVANI DA JE FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT USPJEŠNO ZAVRŠIO PROCES EKSTERNE INSTITUCIONALNE EVALUACIJE KOJU JE SPROVODILA IEP KOMISIJA U SKLOPU EUA PROGRAMA. REZULTATE MOŽETE POGLEDATI NA ZVANIČNOM SAJTU EUA NA ADRESI: www.eua.be/iep/who-has-participated/iep-evaluation-reports.aspx POD MONTENEGRO.

 

 

 

26.08.2014.

Prijavilo se dovoljno kandidata za početak nastave u Ulcinju. Detaljnije informacije možete preuzeti ovdje.

 

25.08.2014.

MINISTARSTVO PROSVJETE  CRNE GORE JE OBJAVILO KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA 2014/2015.GODINU. DETALJE KONKURSA MOŽETE POGLEDATI

ovdje.
 

 

 

MAGISTARSKE STUDIJE FMS!

 

Na osnovu odluke Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji magistarskog studijskog programa "Nautički turizam", Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat oglašava prijavu za regrutovanje studenata za upis.

Magistarski studijski program "Nautički turizam" pri Fakultetu traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija (MSc) - Magistar nautičkog turizma.

 

Sve informacije se mogu dobiti

U prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Zgrada stare Opštine Tivat,

Na telefon: +382 (0) 69 288 045; + 382 (0) 32 671 786

E - mail adresu: fms-tivat@t-com.me

Web sajtu Fakulteta na adresi: www.fms-tivat.me

 

 

 

 

FMS

ODJELJENJE

ULCINJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne konstatacije iz preliminarnog izvještaja IEP Komisije EUA Programa mozete preuzeti ovdje.

Finalni integralni izvještaj dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

OSNOVNE AKADEMSKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

POSTDIPLOMSKE

SPECIJALISTIČKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S

ZA REGRUTOVANJE NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

SVAKOG RADNOG DANA

OD 10.00h DO 14.00h

U STUDENTSKOJ SLUŽBI FMS  U ZGRADI STARE OPŠTINE U TIVTU.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

- DIPLOMA ILI UVJERENJE O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (PO BOLONJI) ILI ČETVOROGODIŠNJIM STUDIJAMA (PO STAROM SISTEMU)

- 2 ŠV OBRASCA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)

- KOPIJA LIČNE KARTE

- 2 FOTOGRAFIJE

- PRIJAVA KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA

KOJI SU ODBRANILI SPECIJALISTIČKE RADOVE

NA FAKULTETU ZA

MEDITERANSKE POSLOVNE

STUDIJE TIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO GALERIJA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR

 

NLB Montenegrobanka

 

Prva Banka CG

Copyright (C) 2009 Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, All Rights Reserved