F M S

 

I GODINA

 

II GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U CARINSKOM AGENCIJSKOM

I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU

I ANIMACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

SPECIJALISTIČKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

NAUTIČKI TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ STUDENTSKE SLUŽBE FMS ZA SVA PITANJA I INFORMACIJE:

+382 (0) 69 288 045

+ 382 (0) 32 671 786


STUDENTSKA SLUŽBA RADI SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD: 9.00h - 14.00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS - A DA PRIMJER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE MOGU PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVE

ZA POHAĐANJE

NOVOG CIKLUSA I FAZE ŠKOLOVANJA ZA ZVANJE "KNJIGOVOĐA"

INFO: +382 69 044 461

FMS TIVAT

                                                  

 

EPSILON PROGRAM

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE

OVDJE.

 

 

 

NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

18.08.2014.

RASPORED POLAGANJA ISPITA U AVGUSTOVSKO - SEPTEMBARSKOM popravnom ispitnom roku možete preuzeti ovdje.

 

18.08.2014.

02.07.2014.

Obavještavaju se svi studenti da se i ove godine organizuje vanredni avgustovsko-septembarski rok.
Prijave za vanredni ispitni rok vršiće se u periodu od utorka, 01.07.2014.godine do utorka, 15.07.2014.godine u Studentskoj službi Fakulteta svakim radnim danom od 09.00 h do 14.00h.

U ovom roku studenti mogu polagati 5 predmeta po vlastitom izboru koje su prijavili, a nisu položili u studijskoj 2013/2014. godini.
Studenti su obavezni da uplate iznos od 100,00 eura po ispitu za polaganje ispita u vanrednom avgustovsko-septembarskom roku na žiro račun Fakulteta.

 

24.06.2014.

Obavještavaju se svi studenti da će se ovjera ljetnjeg semestra vršiti u periodu od srijede, 25.06.2014.godine do ponedeljka, 30.06.2014.god. Za ovjeru semestra potrebno je da su izmirene finansijske obaveze prema fakultetu i Indeks.
 

24.06.2014.
Obavještavaju se studenti II godine studija ( generacija 2012/2013), da će se upis u treću godinu studija vršiti u periodu od utorka, 08.07.2014.godine do utorka, 15.07.2014.godine u terminu od 09.00 h do 14.00h.Potrebna dokumentacija za upis:
- 2 šv obrasca ( kupuju se u knjižari)
- Indeks
- uplatnica za upis u iznosu od 300,00 eura.
 

24.06.2014.
Obavještavaju se studenti I godine studija ( generacija 2013/2014), da će se upis u drugu godinu studija vršiti u periodu od utorka, 08.07.2014.godine do utorka, 15.07.2014.godine u terminu od 09.00 h do 14.00h.Potrebna dokumentacija za upis:
- 2 šv obrasca ( kupuju se u knjižari)
- Indeks
- uplatnica za upis u iznosu od 300,00 eura.
 

05.06.2014.

Na osnovu Ugovora o dugoročnoj poslovnoj saradnji između Fakulteta za mediteranske poslovne studije i  agencije C2C Yachting - Montenegro iz Tivta obavještavaju se svi zainteresovani studenti FMS koji imaju želju da obavljaju sezonske poslove u ovoj agenciji  da svoje biografije mogu slati na e-mail: montenegro@c2cyachting.com , kontakt osoba: Ajka Matijevic, managing partner.

 

04.06.2014.

Na osnovu Ugovora o dugoročnoj poslovnoj saradnji između Fakulteta za mediteranske poslovne studije i  agencije BWA Yachting - Montenegro iz Tivta obavještavaju se svi zainteresovani studenti FMS koji imaju želju da obavljaju sezonske poslove u ovoj agenciji  da svoje biografije mogu slati na e-mail: montenegro@bwayachting.com , kontakt osoba: Jasna Krstić, managing partner.

Uslovi: Neophodno znanje engleskog jezika i vozacka dozvola B kategorije.

 

29.05.2014.

Evropska Asocijacija univerziteta u saradnji sa Ministarstvom prosvjete sprovodi projekat eksterne evaluacije privatnih i državnih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, koji je aktivni učesnik pomenutog projekta, je protekle sedmice po drugi put ugostio međunarodnu komisiju IEP sačinjenu od četiri člana. Komisija je na Fakultetu, nakon uvida i pregleda tražene dokumentacije, po drugi put, obavila razgovor sa upravom Fakulteta. Takođe, razgovarali su sa akademskim osobljem i predstavnicima studenata osnovnih i postdiplomskih studijskih programa. Naredni krug razgovora Komisija je obavila sa istaknutim predstavnicima privrede iz oblasti nautičkog turizma i lokalne zajednice. Sastanak je završio veoma pozitivnim i konstruktivnim predlozima i komentarima. Nakon obavljenih razgovora članovi Komisije su upoznati sa prostorno – tehničkim kapacitetima kojima Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat raspolaže. Drugog dana posjete, u svečanoj sali Fakulteta, Komisija je napravila javnu usmenu prezentaciju budućeg izvještaja. Prezentaciji su prisustvovali zaposleni na Fakultetu i studenti. U narednom periodu od dva mjeseca članovi IEP komisije će dostaviti svoj zvanični pismeni izvještaj koji će biti objavljen kako na web sajtu Fakulteta za mediteranske poslovne studije tako i na web sajtu Evropske Asocijacije Univerziteta.

 

06.05.2014.

Na osnovu Ugovora o dugoročnoj poslovnoj saradnji između Fakulteta za mediteranske poslovne studije i turističke agencije "Montenegro Destinations" iz Tivta obavještavaju se svi zainteresovani studenti FMS koji imaju želju da obavljaju sezonske poslove lučkog agenta za jahte u ovoj turističkoj agenciji, u periodu od 01.06. do 31.08.2014. godine  da svoje biografije mogu slati na e-mail: info@mdestination.net  do 20.05.2014.godine.

Uslovi: Neophodno znanje engleskog jezika i vozacka dozvola B kategorije.
 

14.05.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI ČETVRTE GODINE, POSTDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA FMS, STUDIJSKOG PROGRAMA: NAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMA KOJI SU SPECIJALIZIRALI ZAKLJUČNO SA 24.02.2014. GODINE DA MOGU PREUZETI DIPLOME U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA OD UTORKA, 22.04.2014. GODINE.ZA PREUZIMANJE DIPLOME POTREBNO JE UPLATITI IZNOS OD 50,00 EURA NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA.

 

27.03.2014.

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

13.03.2014.

Obavještavaju se studenti koji nisu ovjerili zimski semestar ni upisali ljetnji semestar akademske 2013./2014. godine da neće biti u mogućnosti da polažu kolokvijume u narednom periodu.

 

24.11.2013.

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT ZAPOČEO JE PROCES EKSTERNE INSTITUCIONALNE EVALUACIJE - EUA.

 

 

MAGISTARSKE STUDIJE FMS!

 

Na osnovu odluke Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji magistarskog studijskog programa "Nautički turizam", Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat oglašava prijavu za regrutovanje studenata za upis.

Magistarski studijski program "Nautički turizam" pri Fakultetu traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija (MSc) - Magistar nautičkog turizma.

 

Sve informacije se mogu dobiti

U prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Zgrada stare Opštine Tivat,

Na telefon: +382 (0) 69 288 045; + 382 (0) 32 671 786

E - mail adresu: fms-tivat@t-com.me

Web sajtu Fakulteta na adresi: www.fms-tivat.me

 

 

 

 

FMS

ODJELJENJE

ULCINJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

OSNOVNE AKADEMSKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

POSTDIPLOMSKE

SPECIJALISTIČKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S

ZA REGRUTOVANJE NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

SVAKOG RADNOG DANA

OD 10.00h DO 14.00h

U STUDENTSKOJ SLUŽBI FMS  U ZGRADI STARE OPŠTINE U TIVTU.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

- DIPLOMA ILI UVJERENJE O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (PO BOLONJI) ILI ČETVOROGODIŠNJIM STUDIJAMA (PO STAROM SISTEMU)

- 2 ŠV OBRASCA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)

- KOPIJA LIČNE KARTE

- 2 FOTOGRAFIJE

- PRIJAVA KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA

KOJI SU ODBRANILI SPECIJALISTIČKE RADOVE

NA FAKULTETU ZA

MEDITERANSKE POSLOVNE

STUDIJE TIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO GALERIJA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR

 

NLB Montenegrobanka

 

Prva Banka CG

Copyright (C) 2009 Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, All Rights Reserved