F M S

 

I GODINA

 

II GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U CARINSKOM AGENCIJSKOM

I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU

I REKREACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

SPECIJALISTIČKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

NAUTIČKI TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ STUDENTSKE SLUŽBE FMS ZA SVA PITANJA I INFORMACIJE:

+382 (0) 69 288 045

+ 382 (0) 32 671 786


STUDENTSKA SLUŽBA RADI SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD: 9.00h - 14.00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS - A DA PRIMJER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE MOGU PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVE

ZA POHAĐANJE

NOVOG CIKLUSA I FAZE ŠKOLOVANJA ZA ZVANJE "KNJIGOVOĐA"

INFO: +382 69 044 461

FMS TIVAT

                                                  

 

EPSILON PROGRAM

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE

OVDJE.

 

 

 

NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

 

 

Obavještavaju se studenti (generacija 2011/2012) koji su diplomirali u periodu od 23.01.2014. godine do 11.09.2014. godine  da će se

 

svečano uručivanje diploma

obaviti 27.12.2014. godine u 11.00h u zgradi stare Opštine.

 

Tom prilikom, diplomiranim studentima, će se obratiti dekan Prof.dr Simo Elaković.

Studenti su dužni da na žiro račun Fakulteta uplate iznos od 50,00 eura radi podizanja diplome i uplatnicu dostave Studentskoj službi.

 

 

18.12.2014.

Obavještavaju se svi studenti koji ne izmire finansijske obaveze prema Fakultetu, zaključno sa ratom za decembar, da neće biti u mogućnosti da polažu završne ispite u narednom periodu.Radi ažurne evidencije uplata mole se svi studenti da redovno dostavljaju uplatnice Studentskoj službi.

 

18.12.2014.

Obavještavaju se studenti II godine da će se predavanje iz predmeta Menadžment kulturnih resursa kod Doc.dr Srđe Popovića umjesto u petak, 19.12.2014. godine održati u subotu, 20.12.2014. godine sa početkom u 9.00h u Zgradi stare Opštine.

 

18.12.2014.

Obavještavaju se studenti III godine, studijski program: Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji da će se predavanje iz predmeta Menadžment turističkih destinacija kod Doc.dr Srđe Popovića umjesto u petak, 19.12.2014. godine održati u subotu, 20.12.2014. godine sa početkom u 10.00h u Zgradi stare  Opštine

 

 

17.12.2014.

Spisak studenata IV godine specijalističkih akademskih studija koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i mogu izaći na završni ispit iz predmeta Nautički turizam i poslovanje marina možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata treće godine studijskog programa Menadžment i bezbjednost marina i jahti koju su  izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i mogu izaći na završni ispit iz predmeta Nautički turizam i upravljanje marinama možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata treće godine studijskog programa Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Nautički turizam možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata prve godine koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Sociopsihologija u pomorstvu možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata prve godine koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Poznavanje broda i plovidbe možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata IV godine specijalističkih akademskih studija koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i mogu izaći na završni ispit iz predmeta Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti možete preuzeti ovdje.

 

17.12.2014.

Spisak studenata treće godine studijskog programa Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Carine i tarifni sistemi možete preuzeti ovdje.

 

16.12.2014.

Spisak studenata IV godine specijalističkih akademskih studija koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i mogu izaći na završni ispit iz predmeta Običaji i kultura u poslovnom komuniciranju možete preuzeti ovdje.

 

16.12.2014.

Spisak studenata treće godine studijskog programa Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Poznavanje robe možete preuzeti ovdje.

 

16.12.2014.

Spisak studenata druge godine koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Finansijski menadžment i računovodstvo možete preuzeti ovdje.

 

16.12.2014.

Spisak studenata treće godine studijskog programa Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji koji su izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu i koji mogu izaći na završni ispit iz predmeta Kulturna ponuda u turizmu možete preuzeti ovdje.

 

 

13.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESOVANI DA JE FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT USPJEŠNO ZAVRŠIO PROCES EKSTERNE INSTITUCIONALNE EVALUACIJE KOJU JE SPROVODILA IEP KOMISIJA U SKLOPU EUA PROGRAMA. REZULTATE MOŽETE POGLEDATI NA ZVANIČNOM SAJTU EUA NA ADRESI: www.eua.be/iep/who-has-participated/iep-evaluation-reports.aspx POD MONTENEGRO.

 

 

 

26.08.2014.

Prijavilo se dovoljno kandidata za početak nastave u Ulcinju. Detaljnije informacije možete preuzeti ovdje.

 

25.08.2014.

MINISTARSTVO PROSVJETE  CRNE GORE JE OBJAVILO KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA 2014/2015.GODINU. DETALJE KONKURSA MOŽETE POGLEDATI

ovdje.
 

 

 

MAGISTARSKE STUDIJE FMS!

 

Na osnovu odluke Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji magistarskog studijskog programa "Nautički turizam", Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat oglašava prijavu za regrutovanje studenata za upis.

Magistarski studijski program "Nautički turizam" pri Fakultetu traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija (MSc) - Magistar nautičkog turizma.

 

Sve informacije se mogu dobiti

U prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Zgrada stare Opštine Tivat,

Na telefon: +382 (0) 69 288 045; + 382 (0) 32 671 786

E - mail adresu: fms-tivat@t-com.me

Web sajtu Fakulteta na adresi: www.fms-tivat.me

 

 

 

 

FMS

ODJELJENJE

ULCINJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne konstatacije iz preliminarnog izvještaja IEP Komisije EUA Programa mozete preuzeti ovdje.

Finalni integralni izvještaj dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

OSNOVNE AKADEMSKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

POSTDIPLOMSKE

SPECIJALISTIČKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S

ZA REGRUTOVANJE NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

SVAKOG RADNOG DANA

OD 10.00h DO 14.00h

U STUDENTSKOJ SLUŽBI FMS  U ZGRADI STARE OPŠTINE U TIVTU.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

- DIPLOMA ILI UVJERENJE O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (PO BOLONJI) ILI ČETVOROGODIŠNJIM STUDIJAMA (PO STAROM SISTEMU)

- 2 ŠV OBRASCA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)

- KOPIJA LIČNE KARTE

- 2 FOTOGRAFIJE

- PRIJAVA KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA

KOJI SU ODBRANILI SPECIJALISTIČKE RADOVE

NA FAKULTETU ZA

MEDITERANSKE POSLOVNE

STUDIJE TIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO GALERIJA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR

 

NLB Montenegrobanka

 

Prva Banka CG

Copyright (C) 2009 Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, All Rights Reserved