F M S

 

I GODINA

 

II GODINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U CARINSKOM AGENCIJSKOM

I ŠPEDITERSKOM POSLOVANJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU

I ANIMACIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

SPECIJALISTIČKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V GODINA

MAGISTARSKE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

NAUTIČKI TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ STUDENTSKE SLUŽBE FMS ZA SVA PITANJA I INFORMACIJE:

+382 (0) 69 288 045

+ 382 (0) 32 671 786


STUDENTSKA SLUŽBA RADI SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD: 9.00h - 14.00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS - A DA PRIMJER PRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE MOGU PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVE

ZA POHAĐANJE

NOVOG CIKLUSA I FAZE ŠKOLOVANJA ZA ZVANJE "KNJIGOVOĐA"

INFO: +382 69 044 461

FMS TIVAT

                                                  

 

EPSILON PROGRAM

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE

OVDJE.

 

 

 

NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

18.09.2014.

Obavještavaju se studenti II godine, da će se predavanje iz predmeta Menadžment kulturnih resursa kod Doc.dr Srđe Popovića održati u petak, 19.09.2014. godine sa početkom u 13.00 h umjesto u 09.00h u Sali na prvom spratu.

 

18.09.2014.

Obavještavaju se studenti III godine, da će se predavanje iz predmeta Engleski jezik V kod Prof.dr Slobodanke Kitić i Prof. Nade Barović umjesto u srijedu, 24.09.2014. godine održati u utorak, 23.09.2014. godine sa početkom u 13.00 h u Zelenom salonu.

 

17.09.2014.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studijskog programa Nautički turizam i upravljanje marinama da je došlo do promjene u rasporedu. Od četvrtka, 18.09.2014.god. će se predavanja iz predmeta Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti, kod Doc. dr Andrije Lompara i mr Oto Ikera, održavati u terminu od 11.00h na prvom spratu FMS.

 

16.09.2014.

Obavještavaju se studenti treće godine studijskog programa Menadžment i bezbjednost marina i jahti da je došlo do promjene u rasporedu. Od ponedeljka, 22.09.2014.god. će se predavanja iz predmeta Međunarodno pomorsko pravo, kod Prof. dr Vesne Vučković, održavati u terminu od 9.00h na prvom spratu FMS.

 

16.09.2014.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studijskog programa Nautički turizam i upravljanje marina da je došlo do promjene u rasporedu. Od ponedeljka, 22.09.2014.god. će se predavanja iz predmeta Pomorsko pravo (Pravo jahti), kod Prof. dr Vesne Vučković, održavati u terminu od 13.00h u zgradi stare Opštine.

 

13.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE DA ĆE SE UVODNO PREDAVANJE ODRŽATI U PONEDELJAK, 15.09.2014. GODINE SA POČETKOM U 9.00h U ZELENOM SALONU FAKULTETA.


 

13.09.2014.

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za I godinu osnovnih akademskih studija možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za II godinu osnovnih akademskih studija možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment i bezbjednost marina i jahti možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment u carinskom, agencijskom i špediterskom poslovanju možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za III godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i animaciji možete preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se studenti da raspored predavanja za postdiplomske specijalističke akademske studije, studijski program Nautički turizam i upravljanje marinama možete preuzeti ovdje.

 

 

13.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESOVANI DA JE FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT USPJEŠNO ZAVRŠIO PROCES EKSTERNE INSTITUCIONALNE EVALUACIJE KOJU JE SPROVODILA IEP KOMISIJA U SKLOPU EUA PROGRAMA. REZULTATE MOŽETE POGLEDATI NA ZVANIČNOM SAJTU EUA NA ADRESI: www.eua.be/iep/who-has-participated/iep-evaluation-reports.aspx POD MONTENEGRO.

 

 

 

13.09.2014.

Opština Tivat raspisala je Konkurs za dodjelu dva besplatna upisa na I godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za mediteranske poslovne studije Tivat a u skladu sa opštinskom Odlukom o stipediranju studenata i Odlukom o učešću opštine Tivat u osnivanju Fakulteta.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje a Prijavu za besplatan upis ovdje.

 

 

05.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS DA PREDAVANJA POČINJU 15.SEPTEMBRA 2014.GODINE.

 

05.09.2014.

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI FMS ODJELJENJE ULCINJ DA PREDAVANJA POČINJU 13.SEPTEMBRA 2014.GODINE. RASPORED PREDAVANJA BIĆE OBJAVLJEN NAKNADNO.

 

 

03.09.2014.

Obavještavaju se studenti (generacija 2012 i generacija 2013) koji nisu ovjerili ljetnji semestar, niti upisali narednu godinu da su dužni da to urade do 10.09.2014. godine. Nakon toga, za svaki prijavljeni predmet će se plaćati penali u iznosu od 10,00 eura po predmetu.

 

 

26.08.2014.

Prijavilo se dovoljno kandidata za početak nastave u Ulcinju. Detaljnije informacije možete preuzeti ovdje.

 

25.08.2014.

MINISTARSTVO PROSVJETE  CRNE GORE JE OBJAVILO KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA 2014/2015.GODINU. DETALJE KONKURSA MOŽETE POGLEDATI

ovdje.
 

 

 

MAGISTARSKE STUDIJE FMS!

 

Na osnovu odluke Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji magistarskog studijskog programa "Nautički turizam", Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat oglašava prijavu za regrutovanje studenata za upis.

Magistarski studijski program "Nautički turizam" pri Fakultetu traje jednu akademsku godinu (60 ECTS kredita) i mogu upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita.

Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija (MSc) - Magistar nautičkog turizma.

 

Sve informacije se mogu dobiti

U prostorijama Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat

Zgrada stare Opštine Tivat,

Na telefon: +382 (0) 69 288 045; + 382 (0) 32 671 786

E - mail adresu: fms-tivat@t-com.me

Web sajtu Fakulteta na adresi: www.fms-tivat.me

 

 

 

 

FMS

ODJELJENJE

ULCINJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne konstatacije iz preliminarnog izvještaja IEP Komisije EUA Programa mozete preuzeti ovdje.

Finalni integralni izvještaj dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

OSNOVNE AKADEMSKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS 2014

POSTDIPLOMSKE

SPECIJALISTIČKE

STUDIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGLAS ZA REGRUTOVANJE POLAZNIKA KURSA ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N K U R S

ZA REGRUTOVANJE NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE FMS

 

SVAKOG RADNOG DANA

OD 10.00h DO 14.00h

U STUDENTSKOJ SLUŽBI FMS  U ZGRADI STARE OPŠTINE U TIVTU.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

 

- DIPLOMA ILI UVJERENJE O ZAVRŠENIM SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (PO BOLONJI) ILI ČETVOROGODIŠNJIM STUDIJAMA (PO STAROM SISTEMU)

- 2 ŠV OBRASCA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)

- KOPIJA LIČNE KARTE

- 2 FOTOGRAFIJE

- PRIJAVA KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SPISAK PREDMETA NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA FMS MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA

KOJI SU ODBRANILI SPECIJALISTIČKE RADOVE

NA FAKULTETU ZA

MEDITERANSKE POSLOVNE

STUDIJE TIVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO GALERIJA FMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSKI CENTAR

 

NLB Montenegrobanka

 

Prva Banka CG

Copyright (C) 2009 Fakultet za Mediteranske poslovne studije Tivat, All Rights Reserved